giới thiệu về trường

– Trường Cao đẳng nghề 20 là một trong 45 trường trên toàn quốc được đầu tư trọng điểm để trở thành trường chất lượng cao

– 100% học viên ra trường có việc làm

– Đáp ứng được yêu cầu cao về nhân lực trong và ngoài nước

– Học viên nhà trường tốt nghiệp được giới thiệu việc làm trong nước miễn phí và được ưu tiên đặc biệt trong chương trình đào tạo xuất khẩu lao động các nước đặc biệt là Nhật Bản

=> Giảng viên tận tâm và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

     Chương trình

xuất khẩu lao động

Các hoạt động phong trào

Góc cảm nghĩ

Học viên tốt nghiệp lao động trong nước

Học viên tốt nghiệp lao động nước ngoài